Dịch vụ thuê ngoài

Giới thiệu dịch vụ

Worklink-Hr cung cấp giải pháp thay thế cho việc tuyển dụng, quản lý nhân viên theo yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi đảm nhiệm các công việc hành chính, quan hệ lao động, chấm công tính lương và giải quyết các chế độ phúc lợi cho người lao động

Worklink-Hr cung cấp nhân lực cho đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề, cấp bậc từ lao động phổ thông đến quản lý cao cấp

Tại sao chọn Worklink

Cam kết chất lượng nhân sự và đảm bảo nhanh chóng đáp ứng yêu cầu cấp thiết của khách hàng

Tuân thủ pháp lý: Worklink-Hr có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cho thuê nhân sự nên sẽ đảm bảo được pháp lý cho khách hàng

Đội ngũ quản lý nhân sự nắm vững nghiệp vụ

Worklink-Hr cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý so với thị trường

Quy trình cung cấp lao động

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

*
*
*
*