Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Development Team Manager (C#)
Ngành nghề:
Mức lương: 2,000 - 2,500 $
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 25-06-2021
Địa chỉ: Hà Nội