Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Giám Đốc Điều Hành
Ngành nghề:
Mức lương: 35,000,000 - 40,000,000 VNĐ
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 21-10-2020
Địa chỉ: Hà Nội