Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

HR&GA MANAGER
Ngành nghề: Sản xuất
Mức lương: Lương thỏa thuận
Loại công việc: Full time
Vị trí/ chức danh: Quản lý
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 31-07-2020
Địa chỉ: Đồng Nai