Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Nhân viên Tiếng Nhật bộ phận sản xuất
Ngành nghề:
Mức lương: 10 - 13 VNĐ
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Cao đẳng
Ngày hết hạn: 25-06-2021
Địa chỉ: Bắc Ninh