Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Phiên dịch tiếng Hàn
Ngành nghề:
Mức lương: Lương thỏa thuận
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh: Nhân viên
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 25-06-2021
Địa chỉ: Bắc Ninh