Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Phiên dịch tiếng Hàn
Ngành nghề:
Mức lương: Lương thỏa thuận
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Không yêu cầu
Ngày hết hạn: 21-10-2020
Địa chỉ: Nghệ An