Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Purchasing Manager (người Trung)
Ngành nghề:
Mức lương: 80,000,000 - 100,000,000 VNĐ
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Trung cấp
Ngày hết hạn: 25-06-2021
Địa chỉ: Hải Dương