Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Senior Sales Representative
Ngành nghề:
Mức lương: 20 - 25
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Cao đẳng
Ngày hết hạn: 21-10-2020
Địa chỉ: HCM