Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

TEXTILE SALES REPRESENTATIVE
Ngành nghề:
Mức lương: 800 - 2,000 $
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Cao đẳng
Ngày hết hạn: 21-10-2020
Địa chỉ: Hồ Chí MInh - Hà Nội - Đà Nẵng