Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Tổng quản lý : kế toán, hành chính, nhân sự
Ngành nghề: Sản xuất
Mức lương: 4,000 - 6,000 $
Loại công việc: Full time
Vị trí/ chức danh: Quản lý
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 30-11-2020
Địa chỉ: Bắc Ninh