Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Trợ lý Tổng Giám đốc – phụ trách Kinh doanh mảng Quốc tế
Ngành nghề:
Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 21-10-2020
Địa chỉ: Hà Nội