Trở lại kết quả tìm kiếm

Nộp đơn

*
*
*
*
*
*

 

Thông tin công việc

Trưởng phòng Hành chính
Ngành nghề:
Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
Loại công việc:
Vị trí/ chức danh:
Trình độ: Đại học
Ngày hết hạn: 25-06-2021
Địa chỉ: Bắc Ninh