Phiên dịch tiếng Hàn

Phiên dịch tiếng Hàn
Lương thỏa thuận
1
25/06/2021
Nghệ An

- Phiên dịch cho phòng Hành chính nhân sự

- Biên phiên dịch nội dung công việc cho bộ phận

- Các công việc khác khi có yêu cầu

- Nam, 25t trở lên

- Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng, TOPIK 4 trở lên

- Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất

- Thành thạo tin học văn phòng


Công việc tương tự

Hưng Yên và Thái Nguyên
2,000 - 3,000
Nghệ An
Lương thỏa thuận
Chia sẻ công việc qua: