Trợ lý Tổng Giám đốc – phụ trách Kinh doanh mảng Quốc tế

Trợ lý Tổng Giám đốc – phụ trách Kinh doanh mảng Quốc tế
18,000,000 - 30,000,000 VNĐ
1
21/10/2020
Hà Nội

1. Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện công việc theo sự điều động trực
tiếp của trưởng phòng Kinh doanh và kế hoạch kinh doanh thị trường quốc tế
ngắn và trung hạn (tháng, năm) đã được thông qua;
2. Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Nghiên cứu, khảo sát thị trường,
nhu cầu khách hàng; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng Kinh doanh về các chỉ
tiêu: Kết quả triển khai thị trường, doanh số về các sản phẩm Tủ điện, cơ khí cho
thị trường quốc tế;
3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng, tiếp nhận
và phân tích nhu cầu mua hàng của khách hàng thị trường quốc tế;
4. Tổ chức thực hiện công tác chào hàng Dự án, tham dự thầu (nếu có),
theo dõi kết quả, đánh giá, tác động để đạt được kết quả kinh doanh theo kế
hoạch;
5. Phối hợp, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và
Công ty về thu hồi công nợ;
6. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh

1. Có từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm các dự
án nước ngoài về mảng Thiết bị điện, Tủ điện…. là một lợi thế.
2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan như: Hệ thống điện,
Thiết bị điện, Kỹ thuật điện…..
3. Sử dụng thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết
4. Khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic, nhanh nhẹn.

Công việc tương tự

Bắc Ninh
4,000 - 6,000
Thái Nguyên
20,000,000 - 25,000,000
Ba Đình - Hà Nội
1,500 - 2,500
Ba Đình - Hà Nội
1,500 - 2,500
Bắc Ninh
12,000,000 - 15,000,000
Chia sẻ công việc qua: