Trưởng phòng SMT

Trưởng phòng SMT
Lương thỏa thuận
1
25/06/2021
Ninhh Bình

Quản lý bộ phận SMT

Tốt nghiệp CĐ/ĐH (từ 30- 40 tuổi)
- Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản lý SMT.
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
- Sử dụng thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Công việc tương tự

Ninh Bình
4,000 - 6,000
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
18,000,000 - 22,000,000
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
12,000,000 - 18,000,000
Đông Anh - Hà Nội
550 - 800
Bắc Ninh
Lương thỏa thuận
Chia sẻ công việc qua: