Tinh chỉnh kết quả của bạn
Gửi hồ sơ của bạn
*
*
*
*
*
*

Công việc

Tìm được 2 công việc
Nhân viên kiểm tra chất lượng  
Hải Phòng | 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý liên quan tới dược phẩm- Kiểm soát thiết bị kiểm nghiệm- Kiểm soát mẫu kiểm nghiệm- Kiểm soát môi trường kiểm nghiệm- Lập quy trình liên quan đến công việc- Dịch các tài liệu liên quan tới kiểm...
Phiên dịch tiếng Nhật  
Long Biên - Hà Nội | 500 - 700 $
- Phiên dịch trong các cuộc họp- Dịch các văn bản, tài liệu, báo cáo- Hỗ trợ chuyên gia người Nhật