Lương Net là gì

Lương net là gì và cách tính lương net như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu nhé!

Khi công ty trả lương net, bạn sẽ không mất các khoản phí cho BHXH, thuế,…

Sẽ có 2 cách  xử lý:

Trường hợp 1: Với công ty đoàng hoàng, họ sẽ dựa vào lương NET ký hợp đồng với bạn, quy ra lương Gross và đăng ký với cơ BHXH mức lượng này và trả cho bạn tất cả (về bản chất thì chẳng khác với lương NET ở trên)

Trường hợp 2: Công ty ký với bạn lương NET và hàng tháng bạn nhận đúng như vậy. Nhưng họ sẽ đăng ký với cơ quan BHXH mức lương rất thấp và họ sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN,… rất thấp và khi bạn gặp vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, thai sản, thất nghiệp và phát hiện ra sự thật phũ phàng.

Tóm lại, Lương Gross là tổng mức thu nhập của bạn khi chưa trừ các khoản phí như BHXH, BHYT, BHTN…. còn lương Net là mức lương bạn được nhận sau khi đã trừ các khoản phí.

 

Cách tính lương net

Trong cách tinh lương net tổng số tiền lương là thu nhập của nhân viên trước khi khấu trừ. Trừ khi bạn gộp tiền lương của nhân viên, tổng tiền lương thường là “giá dán” bạn cung cấp. Bạn có thể tìm tổng lương hàng tuần cho nhân viên được trả lương bằng cách chia lương hàng năm của họ cho 52 tuần. Đối với công nhân làm việc theo giờ, nhân số tiền lương hàng giờ của nhân viên với số giờ làm việc.

Thanh toán ròng hay lương net là tiền lương mang về nhà mà một nhân viên nhận được sau khi bạn giữ lại các khoản khấu trừ lương. Bạn có thể tìm thấy thanh toán ròng bằng cách trừ các khoản khấu trừ từ tổng số tiền lương. Để nhận được từ tổng lãi ròng, bạn phải giữ khấu trừ. Tiền khấu trừ lương là số tiền bạn giữ lại từ tiền lương của nhân viên trong mỗi kỳ lương. Có cả các khoản khấu trừ bắt buộc và tự nguyện.

Các loại khấu trừ biên chế bắt buộc bao gồm biên chế và thuế thu nhập. Mỗi nhân viên phải giữ lại an sinh xã hội, thuế và các khoản phí dụng liên quan. Tùy thuộc vào nơi nhân viên của bạn làm việc, bạn cũng có thể cần phải khấu trừ thuế thu nhập của địa phương. 

Bạn cũng có thể phải giữ lại các khoản khấu trừ phi thuế bắt buộc, như trang trí và tiền cấp dưỡng con cái. Bạn sẽ được thông báo nếu bạn cần giữ lại các khoản này từ tổng số tiền lương của nhân viên. 

Các khoản khấu trừ tự nguyện bao gồm bảo hiểm sức khỏe, khuyết tật, và bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch nghỉ hưu, tài khoản chi tiêu linh hoạt và tài khoản tiết kiệm sức khỏe.

Cần trợ giúp tính toán thanh toán ròng? Đây là công thức thanh toán ròng:

Thanh toán ròng = Tổng chi trả – Các khoản khấu trừ

 

Ví dụ cụ thể về cách tính

Theo quy định về bảo hiểm cho người lao động, mức lương tối đa phải chịu BHXH (bảo hiểm xã hội) và BHYT (bảo hiểm y tế) là 26 triệu, điều đó đồng nghĩa với việc dù mức lương của bạn có là 30 triệu mỗi tháng thì bạn vẫn chỉ phải đóng BHXH và BHYT dựa trên mức lương 26 triệu.

  • – BHXH = 8% x 26 triệu = 2,080 triệu
  • – BHYT = 1,5% x 26 triệu = 390.000 đồng
  • – Bảo hiểm thất nghiệp = 1% x 30 triệu = 300.000 đồng

Như vậy sau khi đóng bảo hiểm, lương của bạn sẽ là: 30 triệu – (2,080 triệu+390.000 đồng+300.000 đồng) = 27,230 triệu

Tiếp theo bạn sẽ lấy số tiền 27,230 triệu trừ đi 9 triệu tiền giảm trừ gia cảnh cá nhân theo quy định của Bộ tài chính, sẽ ra được khoản thu nhập chịu thuế là 18,230 triệu. Sau đó bạn sẽ đóng thuế thu nhập dựa trên số tiền 18,230 triệu này.

Mức thuế TNCN (thu nhập cá nhân) sẽ được tính theo 4 bậc, cụ thể như sau:

  • Bậc 1: Thu nhập tính thuế (=< 5 triệu) x thuế suất 5%

= 5 triệu x 5% = 250.000 đồng

  • Bậc 2: Thu nhập tính thuế (>5 triệu đến 10 triệu) x thuế suất 10%

= (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng

  • Bậc 3: Thu nhập tính thuế (>10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%

= (18 triệu – 10 triệu) x 15%= 1,2 triệu

  • Bậc 4: Thu nhập tính thuế(>18 triệu đến 32 triệu) x thuế suất 20%

= (18,230 triệu – 18 triệu) x 20% = 46.000 đồng

Số tiền cuối cùng mà bạn nhận được là: 27,230 triệu – (250.000 đồng + 500.000 đồng + 1,2 triệu + 46.000 đồng) = 25,234 triệu

Các bạn tham khảo và tính  lương NET của mình nha.

Worklink-Hr_Connecting now

Liên hệ với chúng tôi

*
*
*
*

Các tin tức khác